Diese Webseite und die Angebote richten sich ausschliesslich an Nutzer in der EU.

Impresum 

Podľa § 5 nemeckého zákona o telemédiách (TMG):

Reico & Partner Vertriebs GmbH
Zunftstraße 3
86869 Oberostendorf
Nemecko

V zastúpení:
Konrad Reiber, Manuela Kunz, Petra Reiber

Kontakt:
Telefón: +49 (0)8344 92 100
Telefax: +49 (0)8344 92 10 29
E-mail: info@reico-vital.de

Zápis v registri:
Spoločnosť registrovaná v obchodnom registri
Registrového súdu Kempten
Registračné číslo: HRB 4707

Daň z pridanej hodnoty:
Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty podľa §27a nemeckého zákona o DPH: DE 152928166

Bankové údaje:
Reico&Partner Vertriebs GmbH
IBAN: DE20 7209 0000 0002 3650 57
BIC: GENODEF1AUB
VR Bank Augsburg-Ostallgäu EG

Informácie pre riešenie sporov online:
Európska komisia dáva k dispozícii platformu pre online riešenie sporov.
Túto platformu nájdete v nasledujúcom odkaze https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=DE

Spotrebitelia môžu túto platformu využívať na urovnanie sporov z online zmlúv.
Spoločnosť sa nezúčastňuje na procesoch urovnávania sporov prostredníctvom arbitrážnej rady pre spotrebiteľské transakcie.


Zodpovednosť za obsah
Ako poskytovateľ služieb sme v zmysle § 7 ods.1 nemeckého zákona o telemédiách zodpovední za vlastný obsah na týchto stránkach podľa všeobecných zákonov. Podľa §§ 8 až 10 zákona o telemédiách však nie sme ako poskytovateľ služieb povinní sledovať alebo skúmať sprostredkované alebo uložené cudzie informácie z hľadiska toho, či nevykazujú znaky nezákonnej činnosti.

Povinnosť odstrániť alebo zablokovať používanie informácií podľa všeobecných zákonov zostáva nedotknutá. Záruky, ktoré sa na to vzťahujú,  je však možné poskytnúť  až od momentu zistenia konkrétneho porušenia zákona. Po oznámení príslušného porušenia zákona okamžite odstránime takýto obsah.

Zodpovednosť za odkazy
Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsahu nemáme vplyv. Z tohto dôvodu nemôžeme prijať žiadnu zodpovednosť za ich obsah. Za obsah odkazovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli v čase ich prepojenia preverené z hľadiska eventuálneho porušenia zákona. Obsah, ktorý by bol v rozpore so zákonom, nebol v čase prepojenia zistený.

Stála kontrola obsahu odkazovaných stránok je však bez konkrétneho oporného bodu porušenia zákona neúnosná. Po oznámení o porušovaní zákona okamžite odstránime odkazy takéhoto druhu.

Autorské právo
Obsah a diela na týchto stránkach vytvorené prevádzkovateľmi stránok podliehajú nemeckému autorskému zákonu. Kopírovanie, editovanie, distribúcia a akýkoľvek druh využitia mimo hraníc autorského práva vyžadujú písomný súhlas príslušného autora príp. zhotoviteľa. Sťahovanie a kopírovanie tejto stránky je povolené len na súkromné ​​a nekomerčné použitie.

Ak obsah na tejto stránke nebol vytvorený prevádzkovateľom, rešpektujú sa autorské práva tretích strán. Ako taký je označený najmä obsah tretích strán. Ak by ste si napriek tomu všimli porušenie autorského práva, žiadame, aby ste nás na to upozornili. Po oznámení o porušovaní zákona okamžite odstránime obsah takéhoto druhu.

Obrazové materiály
© fotolia.com