Diese Webseite und die Angebote richten sich ausschliesslich an Nutzer in der EU.

Vylúčenie zodpovednosti

Všetky produkty, názvy produktov, texty, grafiky ako aj celkové usporiadanie tejto stránky vrátane zdrojového kódu, rovnako ako použité skripty sú chránené autorským právom.

Výňatky z textov sú s odkazmi povolené iba po konzultácii a udelenom súhlase.

Pokiaľ sú umiestnené odkazy na tejto internetovej stránke, majú odkazovať na doménu http://www.reico-vital.com; v prípade citátov alebo výňatkov z tohto projektu má byť umiestnený na stránke odkaz ako zdroj, z ktorého sa cituje.

Pokiaľ boli v rámci toho projektu použité texty alebo grafiky, ktoré sú chránené autorským právom  alebo porušujú práva tretích osôb, tak sa to stalo aj napriek svedomitému preskúmaniu a bez akéhokoľvek zámeru.

Dôležité právne upozornenie:

Krajský súd v Hamburgu rozhodol, že prevádzkovateľ internetovej stránky,  na ktorú umiestni odkaz (link), je zodpovedný za obsah webových ponúk, v prípade, že zverejní obsah tejto stránky, ako jeho vlastný. Čo najlepšie sme preverili serióznosť stránok, na ktoré sme umiestnili odkaz,  avšak my nepodporujeme ich obsah. Ak sa v rozpore s očakávaním nachádzajú alebo nachádzali na stránkach, na ktoré sme umiestnili odkaz, obsahy, ktoré sú v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi, potom sa zodpovedné osoby výslovne dištancujú od týchto obsahov.

Menovanie firiem alebo značiek sa deje bez skúmania všetkých práv tretích strán. Kvôli chýbajúcej ochrannej známke alebo oznámení o autorských právach nemôže byť vyvodený záver, že tieto mená a /alebo označenia sú bez práv tretích strán.

Pomenované príspevky neodrážajú bezpodmienečne stanovisko zodpovedných osôb. Autorské právo ako aj zodpovednosť za publikované obsahy nesú výlučne príslušní autori.

A ešte jedna poznámka: spam na našich e-mailových účtoch

Vzhľadom k tomu, že je v súčasnej dobe módne, použiť na spáchanie trestného činu aj mená a adresy (e-mail, domény, atď.) známych bezpečnostných stránok resp. slávnych osôb z tejto oblasti, ešte jedna poznámka z našej stránky:

My, z firmy REICO, nikdy neodosielame nevyžiadane emailom  programy s osobnými informáciami alebo iné súbory.

Ak by niekto dostal od nás takéto emaily, bezodkladne nám ich odošlite  a nikdy neotvárajte prílohu.

To isté platí samozrejme aj pre pochybné reklamné emaily všetkého druhu, ktoré sa netýkajú našich produktov alebo možnej činnosti REICO nutričného poradcu.