Diese Webseite und die Angebote richten sich ausschliesslich an Nutzer in der EU.

28.08.2019 - Jedinečné e-mailové adresy v systéme

Odteraz už nie je možné viacnásobne zadávať e-mailové adresy.

Ak vytvoríte nového zákazníka alebo zmeníte údaje o zákazníkovi a zadáte e-mailovú adresu, ktorá sa už používa, budete na to upozornení. Ak ide o vlastných zákazníkov, zobrazí sa meno zákazníka, u ktorého je adresa uložená. Z dôvodov ochrany osobných údajov je to len v prípade vlastných zákazníkov.

Ak nemáte inú e-mailovú adresu zákazníka, môžete nechať pole prázdne a e-mailovú adresu doplniť neskôr. Ale aj tu platí, že opäť musí byť v systéme jedinečná.

V prípade zákazníkov bez e-mailovej adresy budete ako obchodný partner dostávať správy o expedícii tovaru pre týchto zákazníkov.

Pozitívny vedľajší efekt:

  • Ak bola objednávka zrušená pre nového zákazníka, môžete objednávku obnoviť cez položku Obchod > Kupujem pre nového zákazníka tak, že v poli pre adresu zadáte už predtým použitú e-mailovú adresu. Systém rozpozná nového zákazníka a spýta sa, či chcete pokračovať v objednávaní. Nemusíte teda znova zadávať všetky údaje.
  • Ak pri objednávke pre nových zákazníkov s platbou cez PayPal alebo kreditnou kartou nebolo možné odoslať odkaz, môžete ho nechať zaslať znova. Aj tu zadajte e-mailovú adresu do poľa adresy pre nových zákazníkov. Systém sa následne spýta, či chcete znova odoslať odkaz pre existujúcu objednávku.

Pre žiadosti o partnerstvo platí to isté. Aj tu môžete použiť e-mailové adresy, ktoré už v systéme existujú.

Keďže pre obchodných partnerov je zadanie e-mailovej adresy povinné, musíte v tomto prípade zadať inú adresu.

Váš tím Reico