Diese Webseite und die Angebote richten sich ausschliesslich an Nutzer in der EU.

7. Správajte sa príkladne

 

7.1. Suverénne vystupovanie

 

 

Aj sami používajte produkty Reico.
Vďaka svojej vlastnej skúsenosti s manipuláciou a efektívnosťou výrobkov budete sebaistejší. Pri komunikácii navonok to vyzerá profesionálne a autenticky.
 

 

Výrobky spoločnosti Reico nikdy neporovnávajte priamo (spomenutie názvu) s výrobkami iných spoločností.

Výrobky Reico majú výnimočnú účinnosť a veľmi dobre sa umiestnili na trhu. Znevažovanie výrobkov konkurentov nie je nutné.

 

 

7.2. Predaj prostredníctvom iných distribučných kanálov

 

Predaj prostredníctvom iných distribučných kanálov, napr. sprostredkovateľov mimo distribučnej organizácie, internetových aukcií (napr. ebay), internetových obchodov nie je dovolený  kvôli ochrane spotrebiteľa, kvality produktov a obchodnej značky. Pri porušení bude zmluva zo strany spoločnosti Reico & Partner Vertriebs GmbH okamžite vypovedaná.

 

7.3. Propagácia produktov spoločnosti Reico

 

V zásade nie sú dovolené ani žiadne vyhlásenia o produktoch spoločnosti Reico, ktoré nie sú súčasťou spomínaných materiálov, alebo ktoré sú vytrhnuté z kontextu, zmenené alebo skrátené. Vlastné vyjadrenia si tiež vyžadujú výslovný predchádzajúci súhlas spoločnosti Reico.

Je zakázané, aby odborní poradcovia používali obchodné meno alebo logo spoločnosti Reico takým spôsobom, že by z toho mohla byť odvodená alebo naznačená mylná informácia, že odborný poradca je zamestnancom spoločnosti Reico alebo, že by mohlo prísť k domnienke, že vlastný obsah reklamy partnerskej spoločnosti pochádza od spoločnosti Reico.

Všetky práva na zmluvné produkty prislúchajú spoločnosti Reico. Akékoľvek značky a logá s výlučným právom na ich používanie spoločnosťou Reico, najmä ochranné známky a akékoľvek názvy výrobkov a obchodný názov spoločnosti Reico, sa nesmú bez predchádzajúceho výslovného súhlasu zo strany spoločnosti Reico & Partner Vertriebs GmbH spomínať ani používať vo vlastných reklamných publikáciách partnerských spoločností.

 


7.4. Správanie sa na veľtrhoch

 

Prezentácia produktov spoločnosti Reico na veľtrhoch je ideálnym doplnením každodenných obchodných aktivít našich partnerov, avšak priamy predaj na veľtrhoch nie je žiaduci.

Neexistuje žiadny zástupca spoločnosti Reico na veľtrhoch, ktorý by bol oprávnený navštevovať výhradne veľtrhy.

Všetci naši partneri sú slobodní obchodníci navonok v rovnocennom postavení. Ceny sú pevné a preto sa na veľtrhu môže zúčastniť niekoľko partnerov.

Je samozrejmé, že návštevníkom sa má prezentovať kolektívna atmosféra.

 

 

7.5. Územná platnosť

 

V spoločnosti Reico nie je žiadna ochrana nejakého územia. Z tohto dôvodu nie je dovolené vyvolávať dojem, že činnosť ako partner Reico je obmedzená na určité regióny alebo že obchodný partner je zodpovedný za nejakú oblasť.

Príklady:

  • žiadna reklama s informáciami o mieste, ako je obchodný partner Reico Bavorsko alebo váš obchodný partner Reico pre Mníchov atď.
  • žiadna pracovná ponuka s podrobnosťami o mieste, ako je vedľajšia práca v Norimbergu, hľadanie práce pre oblasť Brémy (vyvoláva dojem, že činnosť je obmedzená len na Brémy).

 

 

 

 

 

Tieto smernice firemnej identity môže spoločnosť Reico kedykoľvek zmeniť alebo doplniť.
Ďalšie informácie nájdete aj v časti „Vybavenie obchodu“ > Môj portál Reico.
V prípade otázok alebo nejasností týkajúcich sa používania sociálnych médií, sa obráťte na svojho sponzora alebo centrálu spoločnosti Reico.