Diese Webseite und die Angebote richten sich ausschliesslich an Nutzer in der EU.

1.3. Typy písma/fonty

Náš jedinečný podpis

 

  • V nadpisoch sa používa typ písma Source Sans Pro.
  • V texte sa používa štandardný typ písma Source Serif Pro Light.

 

 

Obidva typy písma sú fonty Google. Môžete si ich bezplatne stiahnuť online.

Pri tvorbe textov letákov a iných propagačných materiálov používajte farby definované v časti „1.2. Farebné prevedenie“.