Diese Webseite und die Angebote richten sich ausschliesslich an Nutzer in der EU.

1.1.2. Logo partnera Reico

 

 

 • Logo partnera Reico je silná značka, ktorá farebne zvýrazňuje obchodných partnerov spoločnosti Reico.
 • Vyjadruje príslušnosť k spoločnosti Reico a zároveň sa podčiarkuje samostatnosť a nezávislosť každého obchodného partnera.

 


Používanie loga partnera Reico

 

 • Logo partnera Reico sa používa na všetkých verejných prezentáciách obchodných partnerov spoločnosti Reico (napr. na veľtrhoch, pri webových prezentáciách, v letákoch).
 • Dizajn a proporcie loga partnera spoločnosti Reico sa nesmú meniť.
 • Môžu sa použiť iba súbory údajov, ktoré sú k dispozícii v sekcii so súbormi na stiahnutie.

 

Pravidlá používania

 

 • Pozícia: Logo partnera spoločnosti Reico by malo byť hore v záhlaví.
 • Logo je uvedené samostatne.
 • Vyhnite sa nevhodnému (príliš tmavému) pozadiu.
 • Logo sa môže úmerne zväčšovať alebo zmenšovať.
 • Pod logom môžete uvádzať svoje meno.

 

Logo je k dispozícii v rôznych formátoch a veľkostiach v časti: „Obchodné vybavenie > Na stiahnutie“.
Pre tlačené publikácie sú vhodné súbory eps, ktoré poskytujú najlepšiu kvalitu výtlačku.

 

Veľkosti:

 • Minimálna veľkosť:    200 x 115 px
 • Maximálna veľkosť:    1000 x 575 px
 • Profilový obrázok pre sociálne médiá