Diese Webseite und die Angebote richten sich ausschliesslich an Nutzer in der EU.

1. Prezentujte značku navonok – zvyšujte povedomie verejenosti o značke a jej uznávaciu hodnotu

 

 

Jednotný dizajn zaručuje, že zákazník okamžite rozpozná značku Reico prostredníctvom jasne definovaného loga, farieb a tvarov dizajnu. To zaisťuje, že zákazník si spojí značku s našimi výrobkami a ich vlastnosťami.
Zákazník by si mal dizajn okamžite dať dokopy so značkou, výrobkami a jedinečnými vlastnosťami. Tým je možné zvýšiť dôveru v našu značku.
Dodržiavaním nasledujúcich pokynov a tipov a zodpovedajúcim propagovaním značky navonok môžete k tomu prispieť a sami z toho profitovať.

 

1.1. Používanie loga a značky

1.1.1. Logo značky Reico

 

                         

 

 

 

  • Logo značky Reico je jedinečné a známe/zrozumiteľné na celom svete.
  • Logo značky Reico sa smie používať iba v spojení s prezentáciami produktov alebo s prezentáciami spoločnosti.
  • Obchodní partneri môžu prezentovať logo značky na veľtrhoch iba v spojení s logom partnera Reico, aby bolo zrejmé, že ste našimi obchodnými partnermi.
  • Používanie loga značky je vo všeobecnosti podmienené písomným súhlasom.
  • Dizajn a proporcie loga Reico sa nesmú meniť.

 

Veľkosti:

  • Minimálna veľkosť:    200 x 115 px
  • Maximálna veľkosť:    1000 x 575 px