Diese Webseite und die Angebote richten sich ausschliesslich an Nutzer in der EU.

5. Prezentácia na internete

 

 5.1. Odporúčanie pre návrh vašej vlastnej webovej stránky

 

Povolené sú tieto obrázky:

 

 • Publikované fotografie výrobkov spoločnosti Reico (napr. plechovky, vzorky sušeného krmiva)
 • Vaše vlastné vytvorené obrázky
 • Obrázky, na ktoré máte právo publikovať (napr. vaše obrázky zakúpené od spoločnosti Adobe Stock)

 

Tieto obrázky nie sú povolené:

 

 • Obrázky zvierat publikované spoločnosťou Reico
 • Obrázky, na ktorých sú zobrazené ingrediencie na drevenej doske

 

Upozornenie:

 

 • Venujte pozornosť aktuálnosti obrázkov (napr. ak sa zmení dizajn alebo ak sa výrobok vyradí zo sortimentu)
 • Venujte pozornosť aktuálnosti textov + textov k výrobkom

 

Môžete používať tieto texty:

 

 • Môžete používať opisy + texty od spoločnosti Reico, ale tieto texty musíte upraviť. Príklad: „Naše krmivo“ prepísať na „Krmivo spoločnosti Reico“.
 • Tým je jasné, že nie ste spoločnosť Reico, ale nezávislým obchodným partnerom a píšete o výrobkoch spoločnosti Reico.

 

Ostatné:

 

 • Nerobte žiadne zdravotné vyhlásenia
 • Lepšie: Porozprávajte o svojej vlastnej skúsenosti, napr. môj pes bol chorý a vďaka xx sa opäť postavil na nohy...“
 • Naše odporúčanie: Vložte odkaz na svoj portál Reico (odkaz nájdete v časti „Vybavenie obchodu > Môj portál Reico“)

Príklad: Pomenujte odkaz  „na online portál pre existujúcich zákazníkov“.

 


5.2. Vlastné domény

 

Použitie vlastnej domény (internetovej adresy) je povolené, ak je prepojená s vlastným portálom Reico.
Domény a subdomény v akomkoľvek spojení so spoločnosťou Reico nie sú povolené a podľa žiadosti o obchodné partnerstvo sú zakázané. Výnimkou sú automaticky vytvorené adresy URL pre jednotlivé stránky, ako napríklad fóra alebo webové blogy. Pri používaní vlastných internetových adries existujú rôzne možnosti presmerovania na váš vlastný portál Reico alebo na vašu vlastnú vstupnú stránku.

 

Pre vlastné webové stránky platí:

 

 • Nesmú vyvolávať dojem, že ide o oficiálnu webovú stránku spoločnosti Reico.
 • Napríklad adresa URL nemôže byť reico-vital.xy alebo reicovital.xy.
 • Z opisu musí byť jasné, že ste obchodným partnerom (napr. váš obchodný partner Reico Max Mustermann).

 

 

5.3. Vlastná webová stránka

 

Zverejňovanie vlastných domovských stránok, ktoré podrobne opisujú spoločnosť Reico alebo výrobky spoločnosti Reico, musí byť schválené písomne.

Je výslovne žiaduce, aby ste v rámci vašej vlastnej webovej stránky poukázali na vašu aktivitu ako obchodného partnera spoločnosti Reico a príp. zverejnili odkaz na portál spoločnosti Reico alebo na váš vlastný portál Reico.

 

 • Nesmie vzniknúť dojem, že vaša domovská stránka je oficiálnou stránkou spoločnosti Reico, ale musí byť zrejmé, že ide o stránku obchodného partnera spoločnosti Reico.
 • Každá webová stránka musí obsahovať impresum.

 

 

 

Príklad:
-    Meno a priezvisko prevádzkovateľa webovej stránky
-    Dodatok: Nezávislý partner spoločnosti Reico
-    Adresa prevádzkovateľa stránky
-    Kontaktné údaje prevádzkovateľa stránky (e-mailová adresa, telefónne číslo)
Musia sa zohľadniť ďalšie právne požiadavky špecifické pre jednotlivé krajiny.
(Všetky informácie bez záruky).
Generátor pre impresum nájdete napr. tu: www.e-recht24.de/impressum-generator

 

 

 • Ak by ste prestali pracovať ako obchodný partner spoločnosti Reico, okamžite aktualizujte svoju vlastnú webovú stránku.
 • Pri zverejnení odkazu na portál spoločnosti Reico, musí byť pripojený dodatok „Pre existujúcich zákazníkov“.

Príklady: „na online portál pre existujúcich zákazníkov“ alebo „prihlásenie pre existujúcich zákazníkov“

 

5.4. Reklama vo vyhľadávačoch

 

Rezervovanie reklamného priestoru, napríklad vo vyhľadávačoch (Google, AdWords, Bing Keyword Advertising, atď.), je jednou z možností, ako cez internet osloviť a získať nových zákazníkov. Je neprípustné vsugerovať prostredníctvom inzercie, že vo vašom prípade ide priamo o spoločnosť Reico.
Aj v reklame zobrazovanej online musí byť jasné, že ide o reklamu obchodného partnera spoločnosti Reico.
Titulok reklamy musí obsahovať výraz „Obchodný partner Reico“ alebo „Reico partner“.

 

5.5. Správanie na internete a sociálnych médiách

 

 

Vlastné sociálne siete ako Facebook, Instagram, WhatsApp, Pinterest, YouTube, fóra, blogy a ďalšie platformy sú neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života – či už profesionálneho alebo súkromného.

Teší nás, keď obchodní partneri spoločnosti Reico aktívne hovoria so zákazníkmi, fanúšikmi a záujemcami o spoločnosti Reico & Partner Vertriebs GmbH a jej výrobkoch na internete, ako aj na kanáloch sociálnych médií.

Pretože tým poskytujú dobrú príležitosť k inšpirácii ostatných a k zvyšovaniu efektívnosti!

 

 

 

Ste obchodným partnerom a reprezentantom spoločnosti Reico. Nie je však vždy ľahké pohybovať sa po sieti bez nehôd.

 

Nasledujúce pravidlá vám pritom pomôžu:

 

 • Internet nie je anonymný - nezabudnite na to: všetko je verejné.
 • Správajte sa k ostatnými s rešpektom - rovnako ako v skutočnom živote.
 • Vždy buďte zdvorilí - nikoho neurazte, rešpektujte názory iných.
 • Vždy hovorte len sami za seba - nehovorte za spoločnosť.
 • Konajte zodpovedne.
 • Zaobchádzajte s dôvernými informáciami dôverne, nezverejňujte žiadne interné propagačné materiály, brožúry atď. a nediskutujte o žiadnych interných údajoch a témach spoločnosti.
 • Rešpektujte zákony a práva ostatných.
 • Autorské práva, ochrana údajov a súkromie platia aj na sociálnej sieti - nezverejňujte žiadne obrázky bez súhlasu autora alebo zobrazených osôb.
 • Obrázky spoločnosti Reico nemôžete uverejňovať ako svoje vlastné - nesmú sa používať ako vlastný titulný obrázok na kanáloch sociálnych sietí.
 • Žiadne negatívne komentáre o konkurentoch.
 • Žiadne ponuky produktov –  naopak zdieľanie akcií a kampaní je vítané (napr. Deň matiek, predstavenie nového produktu mEATzie Schmaus Huhn).
 • Žiadne zverejňovanie cien.