Diese Webseite und die Angebote richten sich ausschliesslich an Nutzer in der EU.

4. Identifikujte sa ako obchodný partner & expert

 

4.1. Vlastná identita


Pri použití slovných častí Reico alebo zaregistrovaných názvov výrobkov spoločnosti Reico je povinnosťou uvádzať obchodného partnera spoločnosti Reico. Je zakázané akékoľvek používanie názvu Reico, Reico & Partner Vertriebs GmbH alebo názvov  výrobkov spoločnosti Reico takým spôsobom, ktorý by naznačoval, že ide o vašu vlastnú značku alebo značku inej spoločnosti.

Musí byť jasné, že ide o obchodného partnera spoločnosti Reico.

Príklad:    Obchodný partner spoločnosti Reico Max Mustermann
                    Partner Reico Max Mustermann

 

 

Ďalšie povolené tituly

 

Povolené tituly po ďalšom vzdelávaní:

Povolené tituly podľa výkonu:

  - expert na systém Reico Vital   - vedúci skupiny
  - výživový poradca Reico   - tímový vedúci
  - certifikovaný partner spoločnosti Reico   - manažér tímu
    - vedúci organizácie
    - organizačný manažér
    - top-manažér

 

 

 

Záznamník / e-mailová schránka

 

Ak sa chcete v odkaze vo svojom záznamníku alebo e-mailovej schránke zmieniť o spoločnosti Reico, použite pritom výraz „partner Reico / obchodný partner Reico“.

Príklad: „Srdečne vás pozdravujem ako obchodný partner/obchodná partnerka spoločnosti Reico meno a priezvisko, žiaľ, teraz nemôžem osobne odpovedať na váš hovor ...“

Nie je povolené používať napr. spojenie „pozdravuje vás spoločnosť Reico."

 

 

4.2. Reklama na výrobky


Môžete propagovať výrobky spoločnosti Reico. Nesmiete však vyvolávať dojem, že ide o vaše vlastné výrobky.

 

  • Preto vždy napíšte:  „Výrobky spoločnosti Reico“ alebo „Krmivá spoločnosti Reico“
  • Žiadne ceny sa nesmú zobrazovať verejne.
  • Nové slovné výtvory pre produkty Reico nie sú povolené.
  • Uveďte, že ste nezávislý obchodný partner / partner spoločnosti Reico.

 

4.3. Vizitky a hlavičkové papiere


Vlastný návrh vizitiek


Tlač a distribúcia vami navrhnutých vizitiek alebo používanie hlavičkového papiera s dizajnom spoločnosti Reico je prípustné pri dodržaní smernice o firemnej identite.
Žiadame o pochopenie, že vám nemôžeme poskytnúť logo značky Reico pre vlastný návrh vizitiek. V tomto prípade používajte logo partnera spoločnosti Reico.

 


4.4. E-mail

4.4.1. E-mailový podpis

 

Obchodné e-maily podliehajú rovnakým právnym predpisom ako komerčné webové stránky.    V zásade je podpis povinný.
Podpis musí obsahovať nasledovné údaje:

  • meno
  • adresa
  • telefónne číslo

Na porušenie tohto predpisu môžu upozorniť konkurenti za poplatok. Preto v záujme vlastnej ochrany používajte podpis.
Týmto spôsobom prispejete k tomu, že značka bude navonok prezentovaná jednotným a profesionálnym spôsobom.


Ako to urobiť správne:

Srdečný pozdrav z Musterstadt,
Hans Mustermann
nezávislý obchodný partner Reico
---------------------------------------------------------------
Partnerské číslo 123456
Musterstraße 1
12345 Musterstadt

Telefón: 0123 56789-01
Fax: 0123 56789-10
Mobil: 0177 1234567

Internet: reico-vital.com/hmustermann
E-mail: hmustermann1234@googlemail.com
IČ DPH: DE987654321

(Špecifikácie platia pre Nemecko, v iných krajinách môžu byť zákonné požiadavky odlišné.)

 

 

4.4.2. Automatická odpoveď / správa o neprítomnosti / auto-responder

 

Ak chcete nastaviť automatickú odpoveď na e-maily spoločnosti Reico, použite v nej výraz „partner Reico / obchodný partner spoločnosti Reico“.

Napr. Ďakujem za vašu správu pre obchodného partnera spoločnosti Reico Meno Priezvisko, momentálne som mimo kancelárie a váš e-mail spracujem čo najskôr po mojom návrate...

Nie je povolené napr.: Ďakujem za vašu správu spoločnosti Reico.