Diese Webseite und die Angebote richten sich ausschliesslich an Nutzer in der EU.

 FAQs - Corporate Identity

     

1. Zmena názvu profilu na Facebooku

Otázka 1: Ako môžem zmeniť svoje profilové meno / názov skupiny / fanúšikovskú stránku na Facebooku?

  • Odpoveď: Prejdite na „Nastavenia >  Všeobecné nastavenia účtu > Upraviť názov".

 

Otázka 2: Nemôžem zmeniť svoje profilové meno, Facebook zmenu odmieta.

  • Odpoveď: Je nám známe, že niekedy môže dôjsť k problémom so zmenou názvu profilu / fanúšikovskej stránky. Odporúčame meniť slovo za slovom. Takže vymažte slovo alebo ho nahraďte iným a potom odošlite atď. atď. Pri viacslovnom názve fanúšikovskej stránky to môže trvať určitý čas. (Ak ani to nie je možné, budete si musieť vytvoriť nový účet a starý vymazať. Žiadame o pochopenie, že tu nemôžeme robiť žiadne výnimky).

 

<< Späť