Strona internetowa i zawarte na niej oferty kierowane są wyłacznie do użytkowników UE.

Odstąpienie od umowy

Rezygnacja

Od umowy można odstąpić w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

Okres karencji wynosi czternaście dni,

  • W przypadku zamówień indywidualnych od dnia, w którym odbiorca lub przez niego wskazana osoba (z wyłączeniem przewoźnika) odebrał zamówiony towar.
  • W przypadku zamówień abonamentowych (umowa długoterminowa na czas określony) od dnia, w którym odbiorca lub przez niego wskazana osoba (z wyłączeniem przewoźnika) odebrał pierwsze zamówienie abonamentowe.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować firmę o decyzji odstąpienia od niniejszej umowy

Reico & Partner Vertriebs GmbH
Zunftstr. 3
D - 86869 Oberostendorf
Tel. +49 (0) 8344-9210-0

E-Mail: info@reico-vital.de

Fax: +49 (0) 8344-9210-29,

za pomocą wyraźnego, pisemnego oświadczenia (np. list wysłany pocztą, faksem lub e-mailem). Można skorzystać z dołączonego formularza, który nie jest obowiązkowy. W celu zachowania terminu rezygnacji wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem wymaganych czternastu dni.

>>> formularz odstąpienia <<<

Skutki rezygnacji

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, wszystkie płatności otrzymane od zamawiającego, w tym koszty przesyłki (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikłych z wyboru innej metody dostawy niż standardowa, którą oferujemy) zostaną zwrócone do czternastu dni od daty otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od niniejszej umowy. W przypadku zwrotu płatności korzystamy z tych samych metod płatniczych, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że uzgodniono inaczej z zamawiającym. W żadnym wypadku nie zostanie on obciążony dodatkowymi opłatami.

Zamawiający jest zobowiązany do zwrotu / odesłania towaru do Reico, nie później niż w ciągu czternastu dni od daty poinformowania firmy o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli towar zostanie zwrócony przed upływem czternastu dni.

Uwagi dodatkowe:

Umowę kupna uważa się za zawartą dopiero po zatwierdzeniu zamówienia w firmie lub dostarczeniu towaru.