Deze website en de aanbiedingen zijn exclusief voor gebruikers uit de EU.

3. Spreek de Reico-taal

De wording van Reico

 

Bij directe verkoop is communicatie een belangrijk sleutelelement. Een duidelijke, eenvoudige en begrijpelijke communicatie is gemakkelijker te onthouden.
Retoriek, uiterlijk en schriftelijke communicatie spelen hier een grote rol.

De wording regelt een uniforme schrijf- en spraakcultuur van het bedrijf Reico in het openbaar.

Het formuleringsconcept is de basis voor consistente terminologie en daarom bindend voor alle websites van Reico & Partner Vertriebs GmbH (reico-vital.com en reico-vertriebspartner.com), evenals de eigen gemaakte websites van distributiepartners.

 

De Wording definieert:

 • concrete begrippen die principieel zouden moeten worden gebruikt
 • abstracte regels die de formulering/communicatie omkaderen
 • Afkortingen en benamingen
 • zowel geschreven als gesproken communicatie, intern en extern

 


3.1. De merknaam


De volledige, correcte bedrijfsnaam is Reico & Partner Vertriebs GmbH.
De juiste spelling van Reico in lopende teksten is "Reico". Andere schrijfwijzen en woordcreaties zijn niet toegelaten.

 

 

    Zo doet u het goed:

 • Reico (altijd alleen/zonder koppelteken / geen drukletters)
 • Reico Vital-Systeme
 • Reico & Partner Vertriebs GmbH

 

 


3.2. Schrijfwijzen/taalhandboek

 

 • gebruik eenvoudige, korte zinnen, ze zijn gemakkelijker te onthouden voor de lezer
 • Let op de juiste spelling van de merknaam (zie 3.1)
 • De grammatica en de spelling zijn gebaseerd op officiële ("nieuwe") spelling (Duden)
 • Nummers tot twaalf worden voluit geschreven, van 13 als een cijfer
 • Telefoonnummers: volgens DIN 5008 - bijv. 01234 567890

 

3.3. Begrippen

 

U mag deze begrippen gebruiken:

 • Voor levensmiddelen geschikte grondstoffen: voor informatie over de ingrediënten van onze producten
 • Onafhankelijke Reico Distributiepartner, Reico Partner, Reico Vital-Systeemexpert: vermelding van uw titel (bijv. op de website, op visitekaartjes, handtekening in e-mail/brief, berichten op het antwoordapparaat)

 

De volgende termen mogen niet worden gebruikt:

 • "Ons voer"

beter: "Het Reico voer") geeft duidelijk aan dat u als distributiepartner niet de firma Reico bent.