Deze website en de aanbiedingen zijn exclusief voor gebruikers uit de EU.

7. Gedraag u voorbeeldig

 

7.1. Soeverein optreden

 

 

Gebruik de Reico-producten ook zelf.
Uw eigen ervaring in het gebruik en de effectiviteit van de producten zullen u meer zelfvertrouwen geven. Dit ziet er professioneel en authentiek uit naar de buitenwereld.
 

 

Vergelijk producten van Reico niet rechtstreeks (met vermelding van naam) met producten van andere bedrijven.

Producten van Reico hebben een uitzonderlijke effectiviteit en zijn goed in de markt geplaatst. Het is dus onnodig om de producten van concurrenten te kleineren.

 

 

7.2. Verkoop via andere verkoopkanalen

 

Verkoop via andere verkoopkanalen, bijv. tussenhandelaren buiten de verkooporganisatie, internetveilingen (bijv. eBay), internetwinkels...  is niet toegestaan om consumenten, productkwaliteit en handelsmerken te beschermen. Bij een inbreuk hierop vindt onmiddellijke opzegging van het contract plaats door Reico & Partner GmbH.

 

7.3. Reclame voor Reico-producten

 

Er mogen in principe over de producten van Reico geen uitspraken worden gedaan, die geen deel uitmaken van eerder genoemd materiaal of uit de context gehaald, veranderd of ingekort zijn. Eigen uitspraken vereisen in ieder geval ook de uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van Reico.

Het is aan de adviseurs verboden om de Reico-handelsnaam of -beeldmateriaal zo te gebruiken, dat hieruit zou kunnen worden afgeleid, of waarmee zou kunnen worden geïmpliceerd, dat de adviseur een werknemer van Reico is of dat de inhoud van eigen reclamemateriaal van de partneronderneming van Reico afkomstig is.

Alle rechten op de contractuele producten behoren toe aan Reico. Alle merken en beeldmerken waarop Reico het alleenrecht heeft, in het bijzonder het logo en alle productnamen en de handelsnaam van Reico, mogen door adviseurs alleen in eigen reclame-uitingen worden vermeld of gebruikt met voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming van Reico & Partner GmbH.


7.4. Gedrag op beurzen

 

De presentatie van de producten van Reico op beurzen is een ideale aanvulling op de dagelijkse verkoopactiviteiten van onze partners, de rechtstreekse verkoop op beurzen is echter niet gewenst.

De firma Reico heeft geen beursvertegenwoordiger die exclusief handelsbeurzen mag bezoeken.

Al onze partners zijn vrije handelaars en zijn naar buiten toe gelijk. De prijzen liggen vast, en dus kunnen meerdere partners een handelsbeurs bijwonen.

Het spreekt vanzelf dat aan de bezoekers een collegiale sfeer moet worden gepresenteerd.

 

7.5. Gebiedsopgaven

 

Bij Reico bestaat er geen gebiedsbescherming. Om deze reden is het niet toegestaan om de indruk te wekken dat de activiteit als Reico Partner beperkt is tot bepaalde regio's of dat een Distributiepartner verantwoordelijk is voor een gebied.

Voorbeelden:

  • geen reclame met locatie-informatie zoals Reico Distributiepartner Beieren of uw Reico Distributiepartner voor Amsterdam etc.
  • geen vacatures met locatie-informatie zoals bijbaantje in Neurenberg, zoeken naar een baan voor het gebied Amsterdam (geeft de indruk dat de activiteit beperkt is tot Amsterdam).

 

 

 

Deze richtlijnen over Corporate Identity kunnen te allen tijde door Reico worden gewijzigd of uitgebreid.
Meer informatie vindt u onder "Bedrijfsuitrusting" > mijn-Reico Portal.
Als u vragen of onzekerheden hebt over het gebruik van sociale media, neem dan gerust contact op met uw sponsor of het hoofdkantoor van Reico.