Deze website en de aanbiedingen zijn exclusief voor gebruikers uit de EU.

Algemene handelsvoorwaarde van de firma Reico & Partner Vertriebs GmbH

1.  Portokosten
De koper heeft voor de verzending van de waren een portokosten in Duitsland € 5.00 Nederland en Oostenrijk € 6,80 in overige landen eerst na overleg.

2.  Eigendom bepaling
De waren blijven eigendom van de verkoper tot deze geheel voldaan zijn.

3.  Levering
Deelleveringen zijn mogelijk indien dit met de klant zo besproken is.

4.  Beschadigingen
Daar geleden de wettelijke regels.

5.  Betalingsverplichting
De betaling moet het zelfde zijn als het factuurbedrag. In geval van een beschadiging of defect kan de klant het geld terug krijgen na wederzijds akkoord . In geval van deze erkenning en retourneren wordt het bedrag min € 5.00 voor administratiekosten aan de klant terug betaald.

6. Schuldvergelijking
De klant kan deze vorderingen alleen doen zoals wettelijk vast gelegd is.

7.  Overige

Dat is het gerecht van de Bondsrepubliek Duitsland. Dit geldt ook voor bestellingen en leveringen in het buiteland.
Zou er een buitengewone bepaling optreden dan geldt ten alle tijden de wettelijke regeling welke het economisch doel of de dichts bij zijnde bestemming benadert zonder effect. De andere zaken blijven gewoon gehandhaafd.Vanzelfsprekend geldt voor alles vaak is er een opening in de regeling.